Számos formában találkozhatunk az új koronavírus megnevezésével, hiszen a vírus magyar nyelven használt neve és annak helyesírása nem egységes..Bejegyzésünkben a különböző helyesírási változatokról esik szó. Találkozunk az új koronavírus megnevezés mellett a Covid-19, COVID-19, covid-19, Covid19, COVID19 nevekkel és alakokkal, illetve – elsősorban külföldön – a SARS-CoV-2 névvel is. Talán a legtöbb helyen a COVID-19 formát láthatjuk. Ezzel a nagybetűs és kötőjeles írásmóddal találkozunk a kormányzati központi tájékoztató holnapon, a koronavirus.gov.hu oldalain. A Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus aloldala szintén ezt az írásmódot követi, és a Semmelweis Egyetem koronavírus honlapján is a COVID-19 írásmód szerepel.

COVID19 írásmód melletti érvek Dr. Bősze Pétertől

A vírus nevének egyelőre nincs kodifikált írásmódja a magyar nyelvben. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) a Covid-helyesírás című cikkében közöl javaslatot.  Ebben érveket sorakoztatnak fel különböző írásmódok mellett. Mint írják, Dr. Bősze Péter professzor, az orvosi nyelv, helyesírás szakértője a COVID19 írásformát javasolja. “Az orvosi nyelvben a nevezetek mozaikszóit nagybetűvel írjuk, hogy megkülönböztethetők legyenek a tartozékbetűktől, pl. TNFa (az a tartozékbetű). Ha úgy írnám, hogy TNFA, senki nem tudja megkülönböztetni. A koronavírus-betegség (coronavirus disease) Covid19 (vagy covid19) kisbetűs változatát sem támogatom – fogalmazta meg érveit.

Covid19 írásmód melletti érvelés Balázs Gézától

Az orvosi nyelvben elterjedt írásmód helyett a Manyszi a Covid-19, esetleg a Covid 19 formát pártolja. Balázs Géza így indokolja a döntést: “A magunk döntését azért tartjuk jónak, mert a formai megoldások híve vagyok: vagyis ha van egy hasonló forma, akkor kövessük azt, és ne keressünk mögötte bonyolult szakmai logikát. A Covid–19 tökéletesen illeszkedik a magyar helyesírás logikájához, más formákhoz (Apollo–11, Forma–1). A COVID–19 túlzás (a magyar helyesírás fölöslegesen nem nagybetűsít), a COVID19 pedig – bár lehet, hogy szakmailag tökéletes – nehezen olvasható, nehezen felfogható.”

MTA ajánlás 

A Magyar Tudományos Akadémia a Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szolgálata, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága, az Orvosi Nyelvi Munkabizottsága képviselőinek egyeztetését követően tettek megállapításokat. Ajánlás a Covid19 helyesírásához című cikkében  foglalta össze 2020 augusztusában megállapításait. Egyrészt kitértek a COVID-19 kötőjeles írásával kapcsolatban arra, hogy ugyan az orvosi szaknyelvben léteznek a megnevezés részét képező római vagy arab számok, amelyeket a szaknyelvi helyesírási szabályzat tartozékszámoknak nevez (pl. B6-vitamin, HPV16, COX6), de a nemrég megjelent új orvosi helyesírási útmutató (Bősze Péter: Magyar orvosi nyelv: helyesírási útmutató, Medicina, 2019) alapján a tartozékszámokat közvetlenül, tehát kötőjel nélkül kapcsoljuk a mozaikszókhoz, így a 19 és a Covid közé nem teszünk kötőjelet.

Magyarázatukban hozzátették, hogy a Covid a forrásnyelvben létrejött mozaikszó, ún. szóösszevonás (< coronavirus disease). Bár  a Covid mint betegségnév nem tulajdonnév, de mégis tulajdonnévi jelleggel bír: erősen körülhatárolt, egyetlen jelenség, a Covid19 nem pusztán a vírusra, a betegségre utal, hanem magára a járványra is. A betűszói eredet ráadásul a nagy kezdőbetűs írásmódot erősíti.

Ez alapján általános, mindennapi használatra a Covid19 formát javasolják, hozzátéve, hogy a  COVID19 forma főként szaknyelvi, szaktudományos használatra szánt szövegekben ajánlható. Az orvosi nyelvben ugyanis a szóösszevonásokat is betűszószerűen (csupa nagybetűvel) szokás írni. A COVID19, vagy bármilyen egyéb írásmód sem nevezhető „helytelen”-nek. Mindenfajta forma használatának az az elve, hogy egy szövegen, egy dokumentumon belül egységes írásmódot alkalmazzunk.