A katasztrófakommunikációs tréning a különböző katasztrófahelyzetekre való kommunikációs felkészülést segíti. A válságkommunikációs tréningek között különleges színt képviselnek a katasztrófakommunikációs tréningek. A klasszikus katasztrófakommunikációs elméleti tréningváltozat mellett teljesen interaktív elemekkel felépített, gyakorlati tréningváltozat is kérhetők.

Mivel katasztrófahelyzetek megoldásában a menedzsment együttműködése, kooperációs készsége rendkívül hangsúlyos, minden esetben azt javasoljuk, hogy a teljes vezetőség vegyen részt a tréningeken.

Katasztrófakommunikációs tréning modulok

A természeti katasztrófák és tömegszerencsétlenségek kommunikációja nagy körültekintést, alaposságot és a bevált protokollok követését igényli. A klasszikus vészhelyzeti kommunikáció egyrészt a katasztrófa helyszínén történő személyes, közvetlen tájékoztatást, másrészt a médián keresztül megvalósuló közvetett tájékoztatást jelenti. A tömegkommunikáció, a rádió, a nyomtatott újságok és a TV mindenhatóságát jelentő XX. században a hiteles szóvivő volt a legfőbb kommunikációs hírforrás a közvetlen érintettek és a közvélemény számára veszélyhelyzetben. Az utóbbi évtizedekben felértékelődött a közösségi hálózatok kommunikációs szerepe, katasztrófahelyzetekben is.

 1. Katasztrófakommunikáció fogalma, célja, résztvevői
 2. Katasztrófavédelem és hatóságok. A vállalatok kötelezettségei katasztrófahelyzetben
 3. Katasztrófatípusok és jellemzőik
 4. Felkészülés: katasztrófakommunikációs terv
 5. Katasztrófahelyzet és a pánik
 6. Kommunikációs csatornák
 7. A sajtó kezelése (sajtóközlemény, átmeneti közlemény, sajtótájékoztató)
 8. A szóvivő szerepe és feladatai
 9. Belső kommunikációs jelentősége katasztrófahelyzetben
 10. Digitális kommunikáció jelentősége (közösségi média, applikációk)
 11. Civilek, önkéntesek bevonása a kármentésbe
 12. Helyreállítás kommunikációja

Minimális óraszám 2X4 tréningóra. Optimális a 12, vagy 16 tréningórás változat.

Mi a katasztrófakommunikációs tréning célja?

Egy katasztrófahelyzetben az első órákban nagyon kevés információt lehet közölni, hiszen sokszor a mentésben résztvevők, a hivatalos szervek sem tudják pontosan azt, hogy mi történt. Ebben a kommunikációs űrben minden információ felértékelődik. A legkisebb új információmorzsa is nagy nyilvánosságot kaphat. A gyors, pontos, hiteles hivatalos információáramlás megakadályozhatja a fals hírek terjedését, a pánik kialakulását és az információhiányból fakadó további kommunikációs zavart.

A katasztrófakommunikáció során kiemelt szerepe van a megfelelő kommunikációs üzenetek kidolgozásának és a folyamatos frissítésnek. 0-24 órás rendelkezésre állást igényel a mentést irányító menedzsment tagoktól. A katasztrófakommunikációs tréning célja, hogy a tréning résztvevői megértsék és felismerjék a katasztrófahelyzettel járó kommunikációs veszélyeket és képesek legyenek megfelelően kommunikálni a mentésben résztvevő munkatársakkal, hatóságokkal, esetlegesen a média képviselőivel, más érdekgazdákkal.

Kríziskommunikációs tréninget keresel? Workshopot? A teljes menedzsmentet vagy a TOP vezetőket képeznél? Értékesítőket és ügyfélszolgálatosokat ismertetnél meg a válságkommunikációval?  Lépj velünk kapcsolatba! Cégre szabott tananyaggal, gyakorlatias megközelítéssel segítjük a munkádat.