Konkurens cég is állhat egy-egy rágalmazás mögött, de egy sértett (volt) munkavállalónak, vagy személyes bosszúálló ismerősnek is lehet motivációja a rágalmazásra. Rágalmazás ellen nagyon körültekintően kell fellépni.

Személyiségi jogokról a Ptk. -ban

A rágalmazás fogalmát a 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv szabályozza. A hatályos polgári jog alapján a rágalmazás a személyiségi jogok megsértését jelenti. Személyiségi jogsérelemnek minősül a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog, valamint a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése mellett a becsület és a jóhírnév megsértése is. Fontos kiemelni, hogy a személyiségi jogok sérelme nem csupán az embert érintheti. Vannak olyan személyiségi jogok, amelyek cégeket, alapítványokat, egyesületeket is megilletnek, mint például a jóhírnév védelme.

A törvény az emberi méltóságot helyezi a személyiségi jogok védelmének középpontjába. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) ezt a védelmet a következőképpen fogalmazza meg: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.” A polgári jog szerint, ha megállapítást nyert a bíróságon a jogsértés ténye, akkor az ítélet kötelezheti a jogsértőt elégtételre is, de a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását is el lehet érni. Emellett sérelemdíjat lehet követelni attól, aki megsérti személyiségi jogainkat (a vagyoni kártérítésről bővebben itt)

Mi a rágalmazás?

A jogi megfogalmazás szerint azt tekintjük rágalmazásnak, ha valaki más előtt valakiről a becsület csorbítására alkalmas tény állít, a becsület csorbítására alkalmas tényt híresztel, vagy a becsület csorbítására alkalmas tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. A rágalmazás szóban, televízóban, print sajtóban, internetes fórumokban és közösségi oldalakon is előfordulhat. A rágalmazás vétség, alapesetben 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva történik, akkor a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A rágalmazás és a becsületsértés külön jogi kategória, ebben a tanulmányban  nagyon részletesen lehet olvasni a különbségekről.

Rágalmazott személy reputációjának helyreállítása

Ügyvéd a fentieknél pontosabb tájékoztatást  tud adni arról, milyen időtávban, mi várható egy esetleges bírósági ügy esetén rágalmazás esetén, mind a rágalmazói, mind pedig a rágalmazott szempontjából. Mi kríziskommunikációs szatudással a rágalmazások kommunikációs kezelésével kapcsolatosan tudunk segíteni, jogi szaktudásunk nincs. A munkánk abban is különbözik az ügyvédekétől, hogy csakis és kizárólag a rágalmazott reputációjának helyreállításában veszünk részt.

Mit tehetek rágalmazás ellen?

Sokan feltették már nekem ezt a kérdést. Lehetetlen egy általános választ adni arra, vajon az adott helyzetben mi a legjobb magatartás. A tapasztalataim ez ügyben azonban egy irányba mutatnak: minél hamarabb kezd el foglalkozni a kérdéssel, annál nagyobb eséllyel tudja hárítani ezt a támadást. Többéves, az internetre jól beágyazott híreszteléseket sokkal nehezebb pozitív irányba korrigálni, mint a friss vádakat.

Szintén klienseim ügyei alapján tudom azt állítani, hogy a rágalmazó ritkán vagy soha nem áll le magától. Sajnos, a folyamat hasonlít az online bullying folyamatához. A passzivitás nem jó, de a reagálás is olaj lehet a tűzre.

Bár a rágalmazók fantáziája szinte végtelen és egészen hajmeresztő hazugságoktól sem riadnak vissza, a jól felépített rágalmazások ennél sokkal körmönfontabbak. Attól még, hogy Ön pontosan tudja, mi igaz és mi nem az, ne gondolja, hogy minden ismerőse, bartája, üzleti partnere is képes különbséget tenni igazság és rágalmazás között! A rágalmazások veszélyességét éppen az adja, hogy sokan elhiszik a rágalmakat.