válságkommunikációs tréningek

A válságkommunikációs tréningek számos különböző variációját megtalálja tréningjeink között.

Cégre szabott válságkommunikációs tréningek

Minden vállalati tréningünket az ügyfél által megadott szempontok, elvárások, képzési célok mentén egyedileg és cégre szabottan dolgozzuk ki. A tréningek során nagy hangsúlyt fektetünk a különböző szituációs helyzetek megismerésére és a megfelelő reagálás gyakorlására. A kapcsolatfelvételt követően személyes találkozókon, illetve telefonos egyeztetéseken tisztázzuk a pontos képzési célokat. Ehhez rendelünk hozzá egy egyediképzési tematikát, illetve javasolt óraszámot. Minden esetben törekszünk arra, hogy az általunk képzett vezetők, menedzsment tagok éles helyzetben is képesek legyenek a vállalati kommunikációs céloknak megfelelően reagálni.

Miért képezze kollégáit?

Igazán nagy krízishelyzet viszonylag ritkán történik egy-egy jól menedzselt cégnél, ahol minden munkatárs betartja maradéktalanul a kidolgozott protokollokat, hiszen napjainkban pont az úgynevezett mismenedzsment típusú válsághelyzetek fordulnak elő a legnagyobb számban. Sok vállalatvezető úgy véli, hogy az ő vezetése alatt nem fordulhat elő semmi probléma, mert mindenki jól végzi a dolgát. A kríziskommunikációs kutatások szerint azonban számos olyan új válságtípus jelent meg az utóbbi években, melyek ismeretlenek voltak korábban. Ezekre a válságtípusokra is ki kell dolgozni a megfelelő, iparágra és cégre szabott megoldásokat. A válságkommunikációs tréning segít felkészülni egy éles kommunikációs helyzetre, amikor időnyomásban kell megfelelő stratégiai és taktikai döntéseket meghozni.

Válságkommunikációs tréningek fajtái

Katasztrófa-, incidenskezelési tréning

A sebezhetőségi audit eredményei alapján a katasztrófakezelési tréning biztosítja, hogy a cég felkészüljön egy válsághelyzet kezelésére, illetve szükség esetén kiegészítse válságkommunikációs tervét. Egy (vagy több) lehetséges katasztrófahelyzetet, potenciális incidenst dolgozunk ki a tréning során. Ezek interaktív megoldásával bevonjuk a résztvevőket a közös gondolkodásba.
Amennyiben korábban a szervezet átélt katasztrófahelyzetet, mindenképpen javasoljuk a megtörtént események feldolgozását, közös áttekintését tréning keretében.

Szóvivői tréning

A szóvivói tréning során egy vagy több kolléga gyakorol kamera/mikrofon előtt. A szóvivői készségek fejlesztése (bejelentések, interjúk, sajtótájékoztató Q&A), telefoninterjúk kezelésének technikája mellett nagy hangsúlyt kap a váratlan kérdések megválaszolási módszertana is.

Médiatréning

A médiatréning résztvevőivel szimulált interjús stresszhelyzetekkel igyekszünk megérteni, hogy mi az, ami „tényleg működik”, így a médiatréning segít az üzenetek csiszolásában, a kameraláz megszüntetésében. A médiatréning lehetőséget ad arra is, hogy kiderüljön, kiből válhat jó vállalati szóvivő, és ki az, aki inkább valamilyen adott interjútípusban jeleskedik – legyen az televízió, rádió, nyomtatott vagy online kommunikációs csatorna.

Közösségi média tréning

Ha elegendő időt szán egy szervezet a közösségi média működésének megismerésére, ellenállóbbá teszi a céget a válságokkal szemben, miközben fel is készíti azokra. A munkatársak számára nyújtott vállalati közösségi média tréningeken a közösségi média hatékony használatának megértésére helyezzük a hangsúlyt. Megfelelő képzésben részesítjük a cég válságteamjét, hogy mindenki tisztában legyen a közösségi média válságkezelésben játszott szerepével, megértse, milyen elvárásokat támaszt a vállalattal szemben a közösségi média. Segítünk kidolgozni az ügyfél közösségi médiára alkalmazott irányelveit.